Obchodní podmínky, Reklamace a Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Poskytovatel programu KUDYKAMPUS a Správce osobních údajů

Fund4Future,z.s., Huťská 126, 27201 Kladno, IČ 07609906 - dále jen „F4F“. Jsme nezisková organizace, která stojí za projektem KUDYKAMPUS. Naším cílem je být neformálním a nefrontálním doplňkem klasického státního i soukromého vzdělávání.

Programy KUDYKAMPUSU

Zakoupením některého z programů MASTERCLASS, FOCUS nebo OPENCLASS se zavazujeme vám umožnit přístup podle podmínek těchto obecných nebo konkrétních uvedených na události či akci, která s tímto programem souvisí.

Jakkoli pečlivě F4F vybírá své Inspirátory, je kvalita programů zcela na nich závislá.

Změna programu je vyhrazena. V případě, že se konkrétní program neuskuteční, nabídneme možnost přihlásit se na jiný nebo vrátíme zaplacenou částku.

Účastník programů musí být starší 16-ti let.

Povinnosti naše a vaše. Reklamace

Přístup na program umožníme jen v případě, že jej zaplatíte. Program nelze platit v hotovosti.

Zodpovíme obratem vaše dotazy formou emailové komunikace z www stránek, na kterých uskutečníte objednání či platbu za vybraný program.

Budeme s vámi komunikovat emaily a sms (v urgentních případech), mějte prosím tyto dva kanály průběžně nastavené.

Jste povinni prokázat svou identitu a/nebo fakt, že jste účastníkem konkrétního programu. Právo účasti na konkrétní akci nemůžete bez našeho svolení převést na jinou osobu.

Vstřícně a smírně vyřešíme vaší reklamaci. Reklamaci uplatníte na emailovou adresu skolnik@kudykampus.cz.

V případě, že jste neodhlásili včas z konkrétního workshopu nebo FOCUSu, nemůžeme za něj vrátit peníze zpět.

Správa osobních údajů neboli GDPR

Vaše údaje starostlivě střežíme po celou dobu, kdy máte u nás Účet. Ve své databázi evidujeme pouze vaše jméno a příjmení a emailovou adresu. Do konce semestru, v němž jste si zakoupil/a jeden z programů, uchováváme i vaše mobilní číslo pro operativní komunikaci.

Nemáme přístup k údajům o vašich platebních kartách.

Vaše údaje jsou přístupné pouze adminům KUDYKAMPUSU a nikdy je neposkytujeme třetím osobám, ani osobám spolupracujícím na projektu. Vámi zvolené heslo nezná nikdo.

Vzhledem k vaší registraci se cítíme oprávněni vám zasílat obchodní sdělení. V rámci probíhajícího semestru navíc organizační emaily či sms.

V okamžiku, kdy u nás zrušíte Účet, bezodkladně smažeme všechna data související s vaším profilem. V případě, že váš Účet nebude delší čas vykazovat aktivitu, sami se vás zeptáme, zda si nadále přejete ho mít aktivován.

Fund4Future, z.s./ 23.1.2022/v3