Ekovesnický hackaton udržitelnosti

@Mimo Systém
@Enviro
Masterclass
Po úvodní diskusi a krátkém představení Zeměsouznění a jeho záměru si vyzkoušíme Sociokracii - dynamické rozhodování ve skupině.

Následně si sociokraticky vybereme jedno nebo více témat k rozpracování jako jsou:

Často kladené otázky pro rozhodnutí stát se členem komunitní ekovesnice. Ukazatele udržitelnosti aneb co místo HDP a ziskovosti sledovat? Návrh energetické soběstačnosti ekovesnice (alternativní zdroje energie a její akumulace - druhy i z pohledu udržitelnosti a dopadů na životní prostředí). Lokální měna (právní a daňové omezení - podpora v zákonech ČR a EU) a návrh jejich parametrů. Návrh fundraisingové kampaně na získání finančních prostředků pro realizaci společných komunitních prostor. Nebo tě zajímá něco dalšího?

Po vypracování řešení ve skupině bude následovat prezentace výstupů a zpětná vazba s možnými dalšími kroky:-).
KUDYKAMPUS, Praha

Inspirátor

Počet volných míst: Neomezeně
Cena: 1 kredit