Jak být soběstačný a součástí ekovesnice?

@Svět budoucnosti
Masterclass
Co je to Sociokracie? Jak žít udržitelně a svobodně, bez závislosti na systému a hierarchie? Lze být energeticky soběstačný, mít lokální měnu, žít v souladu s přírodou a komunitou?

Vyzkoušej si Sociokracii (dynamické rozhodování ve skupině) v praxi a zvol témata, kterým se chceš věnovat. Společně nahlédneme do praktických dopadů žití v komunitě, alternativních zdrojů energie a jejich dopad na životní prostředí, tvorby lokálních měn a jejich využití (právní a daňové omezení - podpora v zákonech ČR a EU).
Prostor 8, Šmilovského 8, Praha

Inspirátor