Zjisti jak nás ovlivňuje umělá inteligence I.

@Svět budoucnosti
Masterclass
Co je to umělá inteligence a v jakých oborech se s ní můžeš setkat? Do jakých oblastí tvého života se propisuje? Nakolik je zapotřebí řešit i etický a filozofický rozměr?

Projdeš si stručným úvodem do problematiky umělé inteligence. Položíš si několik otázek ohledně etiky AI. Ve skupině si zkusíte některé z těchto problémů rozebrat a navrhnout možná řešení.
Skautský institut - klubovna Maják, Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Staré Město

Inspirátor