Staň se ochráncem lidských práv v Amnesty International

@Společenské změny
Masterclass
Proč je potřeba mít celosvětové hnutí na obranu lidských práv? Proč být společensky aktivní a projevit svůj názor? Jsou kampaně a petice cestou pro lepší život nás všech? Týká se nedodržování lidských práv i České republiky?

Získej znalosti z oblasti vedení neziskových organizací, prosazování lidských práv, ale i veřejné správy a schvalování legislativních i nelegislativních norem, které jsou pro změnu ve společnosti klíčové. Vyzkoušej si, jak probíhá prosazování lidských práv a získávání veřejnosti prostřednictvím kampaní, advokacie a petic.
Amnesty International, Kodaňská 1441, 101 00 Praha 10-Vršovice

Inspirátor