Jak funguje náš mozek?

@Svět budoucnosti
Masterclass
Kolik váží lidský mozek? Kolik kapacit mozku oravdu využíváme? Z čeho je tvořen a jaké procesy v něm probíhají? O čem je práce neurochirurga? Jaké bylo studovat za socialismu? Jaké je mít práci, která baví a naplňuje?

Seznam se s naším předním neurochirurgem prof.MUDr. Vladimírem Benešem, DrSc. Poslechni si jeho životní i profesní cestu. A prozkoumej zákoutí mozku do posledního detailu.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK pracovna pana profesora, pavilon CH2, nejvyšší patro, konec chodby na západ.

Inspirátor