Jak se aktivně zapojit do politického dění?

@Společenské změny
Masterclass
Jak se člověk může zapojit do veřejného dění na jednotlivých úrovních - obec, kraj, nebo stát? K čemu je dobře být v obraze a sledovat dění kolem sebe? Co může člověk udělat, když se mu nelíbí to, čemu přihlíží? Jak je možné připravit demonstraci v 5ti lidech na Václavském náměstí? Co to sebou nese a jaké nástrahy to přináší?

Vyzkoušej si, jaké možnosti máš z pozice občana. Co můžeš udělat, jak se ozvat. Jak upozornit na problém a jak jej řešit. Jak být součástí politické strany, zapojit se do volebních kampaní, nebo se připravovat na politickou kariéru. To vše se dozvíš ve velmi otevřené diskuzi s Veronikou Vendlovou, která má bohaté zkušenosti - ta poslední byla z volebního štábu Danuše Nerudové.
Skautský institut - klubovna René, Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Staré Město

Inspirátor