Základy prototypování v PrusaLabu

@Svět budoucnosti
Masterclass
Celým procesem od prvního návrhu až po zhotovení samotného prototypu si projdeš při výrobě dvou personalizovaných objektů — 3D tištěné vázy a osvíceného stojánku. Vázu si nejdříve vymodeluješ a po krátkém zaškolení na 3D tiskárně ji dáš tisknout. Mezitím, co bude váza v tisku, se pustíš do výroby stojánku. Budeš mít možnost si jej přizpůsobit dle představ textem či obrazcem (v případě, že si na něj budeš chtít vylaserovat vlastní logo, si jej připrav předem na flash disk ve formátu .DXF). Následně využiješ technologické kapacity PrusaLabu a stojánek postupně vyhotovíš na laserovém plotteru a pájecí stanici.

A samozřejmě nemůže chybět prohlídka dílny a seznámení s výrodními technologiemi PrusaLabu.
Partyzánská 188/7A, Prague 7

Inspirátor