Odhal sílu svých slov

@Komunikace a úmění
Masterclass
Ať už chceš nebo ne, za velkou částí tvých pracovních úspěchů budou stát prezentační dovednosti. Není totiž řeč jen o projevu, ale i dalších soft-skills, které každý z nás denně využívá, ale jen málokdo s nimi umí efektivně a vědomě pracovat.

Během workshopu si hravým a praktickým způsobem projdeme celou přípravu prezentace. Spíše než na ty velké před tísíci diváky se ale zaměříme na situace, do kterých se přeci jen dostáváme trochu častěji. Správně formulovat myšlenku, umět si udržet pozornost nebo vědět dobře zareagovat na nečekané situace se hodí kdykoliv.
Bude upřesněno, centrum Prahy

Inspirátor