Jak skloubit poznávání světa a podnikání?

@Byznys a kariéra
Masterclass
Cestovat a podnikat. Naprostá životní idylka - nebo ne? Je to pro každého? Jak svoji osobní vizi a práci formovat doopravdy podle sebe nezávisle na trendech? Jak produktivizovat svoje úsilí, ujasnit si priority a zefektivnit práci tak, abychom ji dokázali smysluplně dělat i na cestách? A jak s tím vším začít, ale taky udržitelně pokračovat?

Přijďte na workshop našeho inspirátora Mikyho Škody a podpořte svoji vlastní podnikatelskou i životní cestu.
Skautský institut - klubovna Antonín, Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Staré Město

Inspirátor