Jak dát nápadu strategii a udělat první kroky?

@Byznys a kariéra
Masterclass
Jak by řekl Saint-Exupéry, cíl bez plánu je pouze přání. Ale jak ten plán udělat, když máte zatím jen nápad? Možných cest je tolik, konkurence na každém rohu, informace se na vás hrnou úplně odevšad. Podíváme se na to, jak přetavit nápad do konkrétních kroků, jak pracovat s daty, která vybírat a co jsou první kroky, které pak strategii uvádí do života. Krásná strategie na papíře bez těch kroků totiž nestačí. Stejně tak, jako žádná dobrá strategie nepřežije pokud se nepřizpůsobuje měnícím se okolnostem.

Alvin aktuálně pracuje na tvorbě obchodně-marketingové strategie celého českého Impact Hubu, rozvíjí obchodní strategii v brněnském Impact Hubu, tvoří marketingovou strategii pro jeden "méněziskový" projekt. Tohle všechno se překlopí do workshopu pro tebe - strategické uvažování v kontextu organizací - marketingově ale i light byznysově. Společnš si projdete cestou jak si stanovit startovní point, kde sbírat data, jak pracovat s různými typy dat, co z těch dat dostat, a jak se dostat k exekuci od krásné strategie. Takže vlastně vzít tak trochu další krok po ideaci.
Impact HUB, Cyrilská 7, Brno

Inspirátor