Staň se ochráncem lidských práv

@Společenské změny
Masterclass
Proč je nejlepší postavit se za lidská práva společně? Proč být společensky aktivní a projevit svůj názor? Jsou kampaně a petice cestou pro lepší život nás všech?

Získej znalosti z oblasti vedení neziskových organizací, prosazování lidských práv, ale i veřejné správy a schvalování legislativních i nelegislativních norem, které jsou pro změnu ve společnosti klíčové. Vyzkoušej si, jak probíhá prosazování lidských práv a získávání veřejnosti prostřednictvím kampaní, advokacie, petic a demonstrací.
Centrum LOCIKA, z. ú. Umělecká 588/6 Praha 7, 17000 - 9:55 sraz před vchodem, Linda si vás vyzvedne.

Inspirátor