Jak začít podnikat s dopadem na společnost?

@Byznys a kariéra
Masterclass
Tomáš je ředitelem Nadace Lilie a Karla Janečkových. Jednou z jejich oblastí podpory je 321 Dílna. V minulém roce se Kudykampus této dílny účastnil a tak se stal i součástí komunity projektů s ambicí měnit svět k lepšímu. :)


321 Dílna je akcelerační program, který podporuje inovativní projekty řešící společenské problémy s udržitelným byznys modelem.


Společně s Tomášem si projdete cestou rychlého vyhodnocení vaší myšlenky, zda je životaschopná a udržitelná (nejen finančně).

- co je to systémová změna a změna myšlení společnosti?

- vyzkoušíte si nástroje Strom problému a Lean Canvas,

- bude vám ukázána cesta, jak si ověřit myšlenku u cílové skupiny.


Tomáše baví AI, pokud budete chtít zabrousit i do těchto vod, budete k diskuzi mít skvělého partnera. :)
Nadace Lilie a Karla Janečkových, M. Horákové 382/75, 170 00 Praha 7-Letná

Inspirátor