Event management - série setkání od nápadu po realizaci

@Společenské změny
Masterclass
Zúčastni se série inspirujících workshopů pro organizátory kulturních událostí! získej nezbytné nástroje, znalosti a dovednosti pro úspěšnou organizaci nezapomenutelných akcí. Budeš tvořit koncepty, plány a detaily udržitelných událostí. Těšit se můžeš na interaktivní setkání, praktické tipy, a reálné příklady. Připrav se stát se skutečným tvůrcem společenských eventů. 


Díky této serii workshopů si osvojíš nápady, znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšnou organizaci skvělých kulturních událostí, jako jsou koncerty, párty nebo diskusní setkání,. Seznámíš se s procesem tvorby a realizace akce skrze inspirativní příklady Martiny Kafkové, která sama začínala jako mladá organizátorka akcí.

Program setkání:

1.Tvorba konceptu kulturní akce (120 minut) - Úvodní seznámení s Martinou Kafkovou

 • Význam konceptu: proč je klíčové mít jasné záměry

 • Tvorba konceptu: určení cíle akce, zdůraznění jejího významu a důvodů pro pořádání

 • Definování klíčových otázek: identifikace cílového publika, stanovení místa a času konání, rozpočet

 • Studenti budou rozděleni do menších týmů a zapojí se do práce na konceptu vlastní akce.


 

2. Online organizační setkání: Koncept akce (120 minut) (2 týdny od první setkání)

 • Krátké představení jednotlivých konceptů akcí

 • Komentáře a vzájemná zpětná vazba k různým nápadům

 • Diskuse o plánování akcí a přípravě plánu, stanovení termínu pro zaslání plánů Martině Kafkové


 

3. Online organizační setkání: Detailní plán akce, časový harmonogram, tým ( 2 týdny po druhém setkání)

 • Prezentace vybraných částí plánů od jednotlivých skupin

 • Týmy budou pokračovat v práci na detailním plánu akce pod vedením Martiny Kafkové

 • Práce v týmu: přiřazování úkolů, komunikace během události, řešení neočekávaných situací

 • Interakce s účastníky: vytvoření příjemné atmosféry, zajištění plynulého průběhu akce

 • Možnost konzultace a sdílení pokroku s Martinou Kafkovou během online setkání


 

4. Realizace kulturní akce: Praktické kroky (120  minut)

 • Inspirace z Martiny Kafkové: Živý rozhovor nebo online diskuse, kde sdílí konkrétní příklady, zážitky a dovednosti ze svých akcí

 • Vytvoření návodu: Postup pro efektivní realizaci akce od začátku až do konce

 • Zajištění logistiky: Technické zázemí, vybavení, provozní plán

 • Design události

 • Catering

 • Propagační materiály


 

5. Závěrečná diskuse a zpětná vazba (120 minut)

 • Společná diskuse a zpětná vazba od Martiny Kafkové

 • Účastníci budou mít příležitost klást konkrétní otázky, sdílet své zkušenosti a reflektovat nad získanými poznatky

 • Shrnutí klíčových ponaučení z celého setkání

 • Poděkování účastníkům za jejich zapojení a povzbuzení k další kreativitě

Online/ M-Ocean

Inspirátor