Prohlídka společnosti Prusa Research

@Svět budoucnosti
Masterclass
Hodinová komentovaná prohlídka PrůsaLabu, která ti dá představu, čím se firma zabývá. Uvidíš části výroby, projdeš si farmou 3D tiskáren a pokud vyjde počasí podíváš se do výběhu k firemním Alpakám! :D

Více https://www.prusa3d.com/cs/stranka/o-nas_77/
Partyzánská 188/7A, Prague 7

Inspirátor