Odkryj své talenty a možnosti profesní dráhy.

@Byznys a kariéra
Masterclass
Jaké jsou techniky pro zjištění tvých kvalit? Jak rozvíjet silné stránky a najít pro ně vhodné uplatnění? Co je to osobní brand? Proč je důležité zamyslet se nad svou online stopou?

Vyplň si testy na sebepoznání a sebehodnocení. Poznej, kde je tvá vyjímečnost a kudy vede tvá profesní cesta. Vyzkoušej si sebeprezentaci a budování osobního brandu. Zhodnoť si svou online stopu okem headhuntera.
GoodCall, Václavské náměstí 1, Praha 1

Inspirátor