Solutions journalism - odhoďme pesimismus

@Enviro
@Komunikace
Masterclass

Workshop: Žurnalistika zaměřená na řešení


Na začátek si zkusíme si test Gapminder. Častokrát se stane, že v testu selháváme. Většinou si myslíme, že svět je horší. Jsme skeptičtí. Negace je všude kolem nás. Především ve zprávách, novináři jsou na ni školení. Jak tohle změnit? Pojďme hledat perspektivu k řešení. Nevnímat věci jen z pohledu problému, ale zkusme zaměřit svou pozornost tam, kde jsou funkční řešení na daný problém. Zkuste si udělat analýzu článku, který je psán solutions journalism a najděte pilíře o které se opírá tato úžasná metoda.

Společně vyberte důležité téma ve společnosti. Každý sám za sebe připraví během hodiny rešerši vypraného problému. Na základě 4 pilířů vytvoříte návrh tématu pro reportáž. Ten si společně představíme a vy tak od skupiny dostanete feedback.
KUDYKAMPUS, Praha

Inspirátor

Počet volných míst: Neomezeně
Cena: 1 kredit