Návrh komunitní udržitelné ekovesnice v ČR

@Mimo Systém
@Enviro
Openclass

Sociální, ekologická a ekonomická udržitelnost a odolnost vůči změně klimatu na úrovni vesnice.


Komunitní ekovesnice. Koncepce byla vypracována ve spolupráci se Světovou sítí ekovesnic, kterou jsme poprvé představili před dvěma roky. Popisuje nejen stávající výzvy lidstva na planetě Zemi, ale především navrhuje na základě úspěšných řešení ve světě jedno z možných konkrétních systémových řešení zasazených do Česka. Dotýká se vnitřní proměny jednotlivce, zdraví, holistického pohledu na svět, hodnotové orientace, komunitních dovedností, permakultury, přírodních staveb, solidární a cirkulární ekonomiky, ale i lokální měny a celostního komunitního podnikání. Kam jsme se ve Spolku Zeměsouznění posunuli? Co jsme změnili a proč? Položili jsme si 6 klíčových otázek: Co? Proč? Jak? Kdy? Kde? S kým? a jejich odpovědi vám představíme společně s aktuálním stavem v jednotlivých oblastech. Dotkneme se také nově koupeného pozemku v bývalé obci Pěčkovice (1,5 hod. od Prahy), na kterém již začínáme tvořit naši ekovesnici :-).
KUDYKAMPUS, Praha

Inspirátor

Počet volných míst: Neomezeně
Cena: 1 kredit