Programátor(ka) 1

Focus
Úvodní informativní setkání pro programátorský FOCUS program - uvedení do programátorské profese. Na setkání bude krátce vysvětlen koncept získání programátorské praxe a bude tam prostor seznámit se s mentory a na zodpovězení dotazů. Vlastní programování nastane až po setkání.

V ceně je zahrnuto celkem 5 hodin mentora.


Rozvoj programátorských kompetencí je založen na modelu učeň-mistr a učňovské dílny přenesené do kontextu programování. Z počátku dostaneš základní výklad do programování webu a několik příkladů k vypracování. Následně s podporou mentora a zkušenějších kolegů bys řešil(a) programátorské úlohy z reálně potřebných softwarových projektů. Nepředpokládají se žádné vstupní znalosti z programování. K profesní samostatnosti tak dojdeš orientačně po dvě stě hodinách zkušeností.

Jestli se orientuješ na jiné programování než na tvorbu webu, tak jsme otevřeni domluvě a alternativní cestě.

Práce probíhá typicky vzdáleně přes nástroje týmové spolupráce.  Jakmile začneš být produktivní, tak formou DPP nebo na živnostenský list je možnost ti vyplácet peníze zpět za přínos z tvojí programátorské činnosti.

Úvodní setkání je také možné uspořádat individuálně a vzdáleně přes videokonferenci.

 
Praha, bude upřesněno podle počtu zájemců

Inspirátoři

Počet volných míst: Neomezeně
Cena: 3 kredity